Velkommen til Advokatfellesskapet Riisøen Nygaard

Kontoret vårt består av 4 advokater med solid erfaring fra en rekke ulike rettsområder. Vi har bred kompetanse innen de fleste privatrettslige områder, og gir bistand til privatpersoner, bedrifter og offentlige myndigheter.

Vi arbeider for å gi personlig og god oppfølgning av hver klient. Det er viktig for oss å ivareta klientenes interesse på best mulig måte i hver enkelte sak.

Advokatfellesskapet har hyggelige og lett tilgjengelige kontorer sentralt beliggende på Bradbenken, ytterst på Bryggen.

I mange tilfeller vil kostnader til advokat helt eller delvis kunne dekkes av privat forsikring, fri rettshjelp eller lignende. Vi tilbyr fri rettshjelp når vilkårene for dette er oppfylt. I straffesaker gjelder egne regler, og i de aller fleste straffesaker dekkes advokatsalæret av det offentlige.

Våre timepriser varierer fra kr 1450 til kr 2000, alt etter oppdragets art og vanskelighetsgrad. I tillegg beregnes 25% mva. Vi fakturerer i henhold til spesifiserte timelister og medgått tid, og bruker vanligvis ikke fastpris på annet enn overdragelse av fast eiendom.

Ta kontakt med en av oss, så kan vi gi råd om hvem av advokatene vi anser som den rette til oppdraget!

Velkommen til uforpliktende samtale, eller send gjerne en e-post med kort beskrivelse av det forhold du ønsker vurdert!