Advokat Else Marie Bernt Håkonsen

Advokat Else Marie Bernt Håkonsen

Telefon:  99 27 23 49
E-post:   

Født 1958, advokat siden 1985, allsidig praksis som privatpraktiserende advokat og dommerfullmektig, hovedsakelig privatklienter og små bedrifter, omfattende prosedyreerfaring.

Håkonsen har brukt engelsk daglig i mange år, og har også gode språkkunnskaper i fransk, italiensk og tysk.

Arbeidsområder:

  • Felleseieskifte og oppløsning av samboerforhold
  • Ektepakter og avtale om avtalt samliv
  • Barnefordeling
  • Arverett og dødsboskifte
  • Boligrett
  • Faste eiendommers rettsforhold, herunder avhendigssaker
  • Arbeidsrett
  • Barnevern
  • Bygg-og Entrepriserett
  • Kontraktsrett