Advokat Lars Georg Nygaard

Advokat Lars Georg Nygaard

Telefon:  91 15 77 73
E-post:   

Født 1962, Cand. Jur. 1990. dommerfullmektig 1990-92, advokatpraksis fra 1993

Arbeidsområder:

  • Faste eiendommers rettsforhold
  • Naborett og tingsrett
  • Formuesrettslige transaksjoner og overdragelser av eiendom
  • Generasjonsskifte
  • Pengekravsrett
  • Arverett
  • Skifte av dødsbo og felleseie
  • Fremtidsfullmakter
  • Vergeoppdrag